Açık Cerrahi

Kadın Üroloji -İnkontinans Cerrahi

Kadın Üroloji -İnkontinans Cerrahi

Mesane Cerrahisi

Yüzeyel mesane tümörlerinde (kanserlerinde) transüretral cerrahi (TURM) uygulanırken, invazif mesane tümörlerinde (Mesanenin kas tabakası ve daha derinine ilerlemiş tümörler) genellikle açık cerrahi yöntemler (Radikal Sistoprostatektomi - mesane ve prostatın tümünün çıkarılması) uygulanmaktadır.

Böbrek Cerrahisi

BÖBREK KANSERLERİ yetişkin kanserlerin %3-4’ünü oluşturur. Cerrahi tedaviden başka tedavisi olmayan böbrek tümörlerinin %35'i böğür ağrısı ve idrarda kanama şeklinde şikayete neden olur. %65'inde tanı başlangıç döneminde başka rahatsızlıklar nedeniyle yapılan Ultrason,tomografi ve MR gibi tetkilerde tesadüfen teşhis edilir. Genellikle 40-70 yaşları arasında görülür. Böbrek kanseri obeslerde(şişmanlarda), yüksek tansiyonu olanlarda ve özellikle sigara içenlerde daha sık görülmektedir.